Locales y casas de apuestas

REGULARIZACIÓN LOCALES DE APUESTAS

Se prohibirá el uso directo o indirecto de dinero público en empresas y locales de apuestas. Cualquier entidad privada deportiva o persona física que rubrique convenios de cualquier clase con estas empresas no tendrá derecho a la percepción de dinero público o subvención, así como el uso de instalaciones públicas deportivas.

LxE pedirá también la limitación de implantación de dichas empresas en nuestro territorio, con prohibición expresa de publicidad en medios públicos o dependientes de la Administración vasca.

Se fijará una distancia mínima entre los locales de apuestas y cualquier centro educativo o de corte social mayor a la actual.

Se harán campañas de concienciación dirigidas fundamentalmente a la juventud, no queremos que estos negocios sean la “heroína” del siglo XXI entre nuestros chavales, por eso nos van a tener siempre enfrente.

 

 

APUSTU TOKIAK ARAUTU

Apustu toki eta enpresetan diru publikoa zuzenean zein zeharka erabiltzea debekatuta egongo da.

Pertsona fisiko batek edo edozein kirol erakunde pribatuk aipatutako enpresa hauekin hitzarmenik sinatuz gero ez du diru publikorik jasoko, ezta diru-laguntzarik ere, eta ezin izango du kirol instalaziorik erabili.

LxE-EaLak gure herrialdeetan enpresa horien ezarpena murriztea eskatuko du. Gainera, hedabide publikoetan edo Euskal Administrazioaren menpean publizitatea eragotziko zaie.

Apustu tokietatik edozein hezkuntza eta gizarte zentrotara gutxieneko distantzia ezarriko da, gaur egungoa baino luzeagoa izango dena. Gaztediari zuzendutako kontzientziazio kanpainak egingo dira. Izan ere, ez dugu geure gazteentzat toki horiek XXI. mendeko «heroina» bihurtzerik nahi. Horregatik aurre egingo diegu.