Natalidad y Maternidad

NATALIDAD Y MATERNIDAD

Euskadi tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Uno de los problemas más acuciantes de nuestro futuro inmediato y de nuestro presente es el descenso de nacimientos que llevamos experimentando en la última década. A nuestro entender uno de los factores ha sido la ausencia de políticas efectivas de ayuda a las familias ya que hasta ahora han resultado nulas todas las medidas aplicadas para el aumento de la natalidad.

LxE se tomará muy en serio esta apartado y por ello crearemos dentro del marco de la Consejería de Familia, un Departamento específico que realice una estrategia coordinada para aumentar la natalidad interna en Euskadi. Dicho Departamento se dedicará a supervisar todas las Políticas existentes encaminadas para el aumento de la tasa de natalidad, las ayudas estatales, autonómicas o locales existentes así como a informar y fomentar la natalidad, simplificando toda la información que los padres necesiten conocer acerca de ayudas, subvenciones, trámites… que simplifique a los padres la gestión de todo ello.

LxE tiene un claro objetivo: elevar la natalidad a una media cercana al 2. Es un objetivo muy ambicioso pero es evidente que hasta ahora nadie se ha tomado la natalidad verdaderamente en serio y, para nosotros lo es.

No es imposible, con voluntad y tomando modelos como el irlandés o el francés podemos rejuvenecer nuestra sociedad y darle un futuro esperanzador. LxE trabajará sin descanso para lograrlo.

JAIOTZA ETA AMATASUNA

Euskadik Europako populazio zahartuenetako bat du. Gure orainaldiko eta etorkizun hurbileko arazo larrienetariko bat azken hamarkadan izandako jaiotzen beherakada da. Gure ustez, faktoreetako bat familiei laguntzeko politika eraginkorrik ez egotea izan da, orain arte deusezak izan baitira jaiotza tasa handitzeko aplikatutako neurri guztiak.

LxE-EaLek oso serio hartuko du atal hori eta horregatik Familia Sailaren esparruan, sail espezifiko bat sortuko dugu, Euskadin barne jaiotza areagotzeko estrategia koordinatu bat burutuko duena. Sail horrek honako hauek gainbegiratuko ditu: jaiotza tasa handitzera bideratutako politika guztiak, estatuko, erkidegoko edo tokiko laguntzak eta jaiotza tasari buruzko informazioa ematea eta sustatzea, gurasoek laguntza, diru-laguntza, izapide eta abarrei buruz jakin behar duten informazio guztia erraztuz, gurasoei hori guztia kudeatzen laguntzeko.

LxE-EaLek helburu argi bat du: jaiotza tasa bataz beste bi ingurura igotzea. Asmo handiko helburua da, baina argi dago orain arte inork ez duela benetan serio hartu jaiotza tasa eta guretzat funtsezkoa da.

Ez da ezinezkoa borondatearekin eta irlandar edo frantsesa bezalako ereduak hartuta, gure gizartea gaztetu dezakegu eta etorkizun itxaropentsua eman diezaiokegu. LxE-EaL atsedenik gabe arituko da hori lortzeko.