MEDIDAS EN FAVOR DE NUESTROS JUBILADOS/AS

MEDIDAS EN FAVOR DE NUESTROS JUBILADOS/AS

LxE se posiciona a favor de la iniciativa para la elaboración de un proyecto de
ley de pensiones públicas para su defensa en el Congreso de los Diputados y
a la revalorización de las pensiones por ley manteniendo al menos el IPC real y
con unas cuantías mínimas de 1.080 euros a todos los jubilados/as vascos/as.
Para ello, las Diputaciones Forales tendrán que complementar aquellas
pensiones que estén por debajo de dicha cifra.

Otras medidas que llevaremos a cabo desde LxE es el aumento de forma
exponencial del número de plazas residencias públicas o concertadas ya que el actual no cubre la demanda de las mismas.

Actualmente, desde las Administraciones Públicas Vascas no se ofrece una
alternativa económica, para el cuidado de los ancianos con discapacidad y no se tiene en cuenta los años cotizados de los interesados como criterio para acceder a dichas prestaciones. LxE desde los departamentos ya existentes priorizará la atención en todos los trámites que se necesiten, detectando las necesidades con antelación.

Nuestro jubilados no tienen por qué dominar herramientas telemáticas o
informáticas y tampoco podemos tenerles a ellos o a sus familiares de ventana en ventana para poder gestionar aspectos que les son vitales (ayudas
económicas, residencias, cuidadores…). Por ello, es obligación del Gobierno
Vasco garantizar que todos nuestros jubilados puedan gestionar todo lo
concerniente a su persona de una manera sencilla y rápida, LxE peleará porque así sea.

 

GURE JUBILATUEN ALDEKO NEURRIAK

LxE-EaL pentsio publikoetarako lege-proiektu bat egiteko ekimanaren alde
dago, Diputatuen Kongresuan defendatuko dena, baita legearen bidez pentsioen errebalorizazioaren alde ere, benetazko KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea) mantenduz, gutxieneko 1080 €ko kopuruarekin jubilatu guztientzat. Horretarako, Foru Aldundiek kopuru hori baino gutxiagoko pentsioak osatu beharko dituzte.

LxE-EaLen hartuko ditugun beste neurri batzuk egoitza publiko eta
kontzertatuetako plaza kopurua nabarmenki handitzea izango da, gaur egun
plazen eskaria betetzen ez delako.

Horrez gain, Euskal Administrazio Publikoek ez dute aukera merkerik eskaintzen desgaitasuna duten adinekoak zaintzeko eta ez dira kontutan hartzen interesdunak kotizatu dituen urteak aipatutako laguntza horiek eskuratzeko.

LxE-EaLak lehendik dauden sailetatik behar diren izapide guztien arretari
lehentasunari emango dio, aldez aurretik beharrizanak kontutan hartuz.
Gure jubilatuek ez dute zertan tresna informatiko edo telematikoak menperatu.

Gainera, eurek edo senideek ezin dute leihatilaz leihatila egon berebiziko
garrantzia duten aldeak kudeatzeko (laguntza ekonomikoak, egoitzak,
jagoleak…). Horregaitik, Eusko Jaurlaritzak jubilatuei dagokien guztia erraz eta
azkar gestionatu ahal izatea bermatzeko betebeharra dauka. LxE-EaL
borrokatuko da horrela izan dadin.

Programa elecciones Parlamento Vasco 2020

1. Compromiso con la ciudadanía vasca / Euskaldunekin dugu kompromisoa

2. Educación / Hezkuntza

3. Estatuto de Gernika / Statutu berriari ez

4. Listas Abiertas / Zerrenda irekiak erabakitzeko eskubidea

5. Reducción del gasto político / Gastu politikoaren murrizketa

6. Vivienda / Etxebizitza

7. Locales y casas de apuestas / Apustu tokiak arautu

8. Ayudas Sociales / Gizarte zerbitzuak eta  dirulaguntzak

9. Ayudas a mayores / Gure jubilatuen aldeko neurriak

10. Empleo y Fiscalidad / Enpleua eta Fiskalitatea

11. Natalidad y Maternidad / Jaiotza eta Amatasuna

12. Fiscalía Anticorrupción / Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaprograma 

13. Menores no acompañados / Bakarrik dauden adingabeak

14. Sanidad

15. Autónomos / Autonomoak

16. Agenda 2030 / 2030eko Agenda

17. Transparencia y Control de Contratos Públicos / Gardetasuna, iraganeko eta etorkizuneko kontratu publikoak ikuskatuko ditugu

18. Accesibilidad / Erabilerraztasuna