Agenda 2030

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

LxE propondrá un Programa de Política sectorial para desarrollar los objetivos y metas vinculadas a los 17 ODS de carácter integrador con los tres pilares del
Desarrollo Sostenible: Social, Económico y Medioambiental.

En esta materia una de nuestras medidas será mejorar e incentivar el reciclaje
mediante máquinas que premian por envase o material depositado. Para ello
estableceremos acuerdos con grandes superficies y pequeño comercio para
canjear esas bonificaciones al reciclaje por vales descuento en sus
establecimientos.

Impulsaremos políticas que combatan el despilfarro de recursos tan preciados
como el agua y medidas para proceder al desarrollo y ejecución de las
infraestructuras de saneamiento y depuración.

Apostaremos por las energías renovables y el desarrollo empresarial para
llevarlas a cabo e incentivamos todos aquellos proyectos de ahorro y eficiencia que conlleva la erradicación de la pobreza energética.

Supervisaremos y controlaremos todo el proceso de reutilización y de reciclaje así como de destrucción de basura, con controles exhaustivos a las empresas que se encargan de ello (auditaremos las adjudicaciones de los últimos 8 años y lucharemos contra la política de amiguetes que también se ha realizado con nuestro medio ambiente). Apostaremos por la reparación, la reutilización, el reciclaje, el compostaje, etc. sobre otros sistemas altamente contaminantes como las incineradoras.

Lucharemos de manera eficaz contra las especies invasoras y defenderemos lo autóctono en nuestros bosques y montes.

LxE cree firmemente que la formación constituye un elemento imprescindible
para lograr competitividad y en el sector agrario no es una excepción. Para ello
desde LxE apoyaremos económicamente iniciativas y actividades orientadas a mejorar la formación ocupacional (o no reglada), como las medidas específicas destinadas al fomento de la formación profesional agraria y fomento de la Agricultura Ecológica.

LxE establecerá un Plan de Desarrollo para dotar a las zonas rurales y litorales
de infraestructuras y servicios adecuados que garanticen las condiciones de vida y sean equiparables al medio urbano y el mantenimiento de la población.

 

GARAPEN JASANGARRIRAKO 2030 AGENDA.

LxE-EaLak sektore-politikako programa bat proposatuko du garapen
jasangarriaren hamazazpi helburuei lotutako egitasmoak lortzeko, garapen
jasangarriaren hiru zutabeekin: soziala, ekonomikoa eta ingurumeneko,
integratzailea izango dena.

Honen ildotik gure neurrietako bat birziklapena hobetu eta bultzatzea izango da utzitako ontzi edo hondakinak saritzen dituen makinen bidez. Horretarako saltoki handi eta txikiekin akordioak gauzatuko ditugu birziklapenari emandako hobariak deskontu-baleen truke establezimendu horietan trukatzeko.

Ura bezain preziatuak diren baliabideen zarrastelkeriaren kontrako politikak eta bai saneamendu eta arazketa-azpiegiturak ere garatu eta egiteko neurriak
sustatuko ditugu.

Energia berriztagarrien eta aurrera eramateko enpresa-garapenaren alde
egongo gara.

Pobrezia energetikoa desagerrarazteak eskatzen dituen aurrezte eta
eraginkortasun-proiektu guztiak bultzatuko ditugu.

Berrerabiltze eta birziklatze prozesua ikuskatu eta kontrolatuko dugu hala nola
zaborraren suntsiketa, honetaz arduratzen diren enpresei egindako ikuskapen
zehatzen bitartez. (Azken zortzi urteetako esleipenak ikuskatuko ditugu eta gure ingurumenaz burutu den adiskidekeria- politikaren aurka borrokatuko dugu).

Konponketa, berrerabilera, birziklatze eta konpostajearen alde egingo dugu oso kutsakorrak diren beste sistema batzuen ordez hala nola erraustegiak.
Espezie inbaditzaileen aurka gogoz borrokatuko dugu eta bertoko basoak eta
mendiak defendatuko ditugu.

LxE-EaLak lehiakortasuna lortzeko formakuntza ezinbestekoa dela sendo uste du eta nekazaritza-sektorea ez da salbuespena. Horretarako LxE-EaLen lanerako prestakuntza (arautu gabekoa) hobetzeko ekimen eta jarduerak diruz
lagunduko ditugu, esate baterako: nekazaritza ekologikoa eta lanbide formakuntzara bideraturiko neurri espezifikoen sustapena.

LxE-EaLak kostalde eta landagunei azpiegiturak eta zerbitzu egokiak emateko
garapen plana ezarriko du bizi-baldintzak bermatzeko, hiri-ingurunekoak
bezalakoak izango direnak, biztanleria mantentzeko.