Fiscalía Anticorrupción

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Pese a lo que diga nuestro Gobierno Vasco, que lleva 40 años en el poder, en Euskadi creemos que SÍ hay CORRUPCIÓN. Una de las prinicipales razones por la cuál no se ha detectado en el mal llamado “Oasis Vasco” es porque no disponemos de una fiscalía delegada como las existentes en otras provincias y comunidades autrónomas, tampoco disponemos de una unidad policial especializada en fraude y delitos económicos equiparable a la UDEF. La ertzaintza tiene escasos instrumentos, por no decir casi nulos, para luchar contra la corrupción.

Por ello desde LxE creemos insuficiente la figura de un Fiscal delegado en Euskadi en materia de los delitos económicos y proponemos la creación de una Fiscalía Delegada de la Fiscalía Anticorrupción y de una unidad de la Ertzaintza especializada en fraude y delitos económicos, todo ello dotado con recursos humanos, materiales y económicos suficientes.

Si no hay medios, si no hay voluntad de que los haya, es evidente que destapar la corrupción es una misión imposible. Desde LxE queremos dejar claro nuestro compromiso con la ciudadanía vasca: transparencia, rigor, honestidad e igualdad de oportunidades para todos los vascos, sean del partido que sean.

Por ello, siempre emplearemos y nos dotaremos de todas las armas necesarias para hacer aflorar la corrupción y acabar con ella en nuestra tierra.

 

USTELKERIAREN AURKAKO FISKALTZA

Agintean berrogei urte daramatzan Eusko Jaurlaritzak dioena gorabehera,  Euskadin ustelkeria dagoela uste dugu. Txarto deituriko «euskal oasian» ez detektatzeko arrazoietako bat da ez daukagula eskuordetutako fiskaltzarik, beste probintzia eta autonomia erkidego batzuetan daudenak bezala, eta ez daukagula iruzurretan eta delitu ekonomikoetan espezializatutako polizia unitaterik, Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitatearen parekoa (DEFU). Ertzaintzak tresna gutxi ditu, ia baliogabeak ez esatearren, ustelkeriaren aurka borrokatzeko.

Horregatik, LxE-EaLetik uste dugu ez dela nahikoa Euskadin delitu ekonomikoen arloan eskuordetutako fiskalaren figura, eta ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren ordezko Fiskaltza bat, eta iruzur eta delitu ekonomikoetan espezializatutako Ertzaintzaren unitate bat sortzea proposatzen dugu; horrek guztiak giza baliabide, baliabide material eta ekonomiko nahikoak izango ditu.

Ez, badago baliabiderik, ez borondaterik, argi dago ustelkeria desestaltzea ezinezko misioa dela. LxE-EaLek argi utzi nahi du euskal herritarrekin dugun konpromisoa: gardentasuna, zorroztasuna eta aukera berdintasuna euskaldun guztientzat edozein alderditakoak direla ere. Horregatik, beti erabiliko eta hornituko ditugu beharrezkoak diren arma guztiak ustelkeria azaleratzeko eta gure lurraldean desagerrarazteko.