LxE – EaL hace un llamamiento a la ciudadanía vasca

Rubén Gutiérrez, Presidente de Libres por Euskadi, Euskadiren aldeko Libreak (LxE – EaL) hace un llamamiento a la ciudadanía vasca para unirse al proyecto LxE – EaL y cambiar el rumbo errático y sectario que socialistas y jeltzales vienen haciendo de la gestión institucional vasca durante más de 40 años, en los que han hecho de nuestra tierra un enorme desierto de amiguetes, enchufados y «familias», muy lejano al oasis vasco que venden.
Se puede y se debe gestionar las instituciones vascas de una forma honrada y sana. Con ética y moral, Y esa herramienta es Libres por Euskadi.

Ruben Gutierrezek, Euskadiren aldeko Libreak elkarteko presidenteak (LxE – EaL) euskal herritarrei dei eginten die LxE – EaL proiektuarekin bat egiteko eta sozialistek eta jeltzaleek 40 urte baino gehiagoz euskal erakundeen kudeaketaren inguruan egiten ari diren norabide erratiko eta sektarioak aldatzeko; izan ere, azken horietan, gure lurra lagunez, entxufez eta «familiez» osatutako basamortu handi bat bihurtu dute, oso urrun saltzen diguten euskal oasiaz.
Euskal erakundeak zintzo eta osasuntsu kudeatu daitezke eta kudeatu behar dira. Etika eta moralarekin, eta tresna hori Euskadiren aldeko Libreak da.

Rubén Gutiérrez, Presidente de Libres por Euskadi / Euskadiren aldeko Libreak elkareteko presidentea